Kringstructuur

 

Terugblik op de vorige sessie

Inventarisatie: wie heeft er een probleem?

Besluit: met welk probleem gaan we aan de slag?

De probleemeigenaar benoemt het probleem

De collega's stellen open, informatieve vragen aan de probleemeigenaar totdat een ieder "past"

Collega's geven ieder hun diagnose/hypothese van het probleem

De probleemeigenaar definieert het probleem zonodig opnieuw

Ieder draagt concrete oplossingen aan in de vorm van "Ik zou ...", "Ik denk dat ..."

De probleemeigenaar reageert op de opties door aan te geven welke voor hem wel en welke niet ter overweging worden meegenomen

De probleemeigenaar definieert een actie naar aanleiding van de ingebrachte opties

Alle deelnemers vertellen wat het voor hen heeft opgeleverd en of ze ook iets gaan doen

 

 

Het resultaat:

  • een duidelijk omschrijving van het probleem, of "het probleem achter het probleem wordt helder"
  • het probleem is van meerdere kanten bekeken
  • er zijn een aantal oplossingsrichtingen voor het probleem
  • er wordt een concrete actie afgesproken

 

 

 

N.B. We noemen het woord "probleem". Je kunt er ook thema, vraag, dilemma, lastigheid en nog vele andere woorden voor neerzetten. Belangrijk is dat het actueel is en dat je je echt aan je vraag wilt verbinden en er ook echt in wilt investeren.