Missie en visie

 

Missie

Kontakt Jonge Bedrijven (KJB) is een professioneel ondernemende netwerkvereniging die enthousiaste, innoverende en vooruitstrevende ondernemers integraal ondersteunt. Dit betekent dat ze gericht is op:

 1. het in kontakt brengen van ondernemers, met elkaar en met anderen, zodat zij een netwerk kunnen opbouwen;
 2. de ontwikkeling van zowel ondernemersvaardigheden als persoonlijke kwaliteiten en eigenschappen;
 3. samen actief en ondernemend zijn.

 

Visie op (startend) ondernemen

Een (startende) ondernemer slaagt beter als hij of zij bereid is zichzelf te ontwikkelen door een brede oriëntatie. Dat betekent dat ondernemersvaardigheden moeten worden aangeleerd of verbeterd en persoonlijke kwaliteiten en eigenschappen moeten worden ontwikkeld.

Het scala van benodigde competenties bestaat voornamelijk uit:

 1. ondernemend en initiatiefrijk zijn;
 2. kunnen reflecteren en sociaal vaardig zijn, wat zich onder meer toont in het hebben van een effectief en levendig netwerk;
 3. bezit van uitstekende beroepsvaardigheden en gespecialiseerd vakmanschap.

 

Visie op de ondersteuning

Het KJB stelt zichzelf als opdracht haar organisatie en activiteiten af te stemmen op bovenstaande missie en visie.

Uitgangspunten daarbij zijn:

 1. leer de leden zelf ondernemend te zijn;
 2. het KJB is ook zélf een ondernemende organisatie en biedt haar leden een vertrouwde omgeving in een veilig ondernemersklimaat;
 3. er is geen hiërarchie maar differentiatie in het soort leden;
 4. de organisatie en besturing zijn holistisch (het totaal is meer dan de som der delen). Van binnen naar buiten, en weer terug;
 5. het KJB brengt mensen bij elkaar die bij elkaar horen.

 

Visie op netwerken

Een veelgehoorde uitspraak is ‘netwerken is net werken'. Leuk, maar hoe ziet het KJB dit? Netwerken is:

 1. iemand binnen je eigen kring van bekenden vragen of hij of zij iemand binnen zijn of haar kring kent die iets voor jou kan betekenen;
 2. je best doen om zo veel mogelijk invloedrijke mensen te leren kennen die jou verder kunnen helpen met het uitbreiden van je kring;
 3. tijdens een bijeenkomst bestaande relaties onderhouden en nieuwe relaties opdoen.

 

Visie op aandachtspunten

Met het oog op innovatie organiseert het KJB activiteiten binnen de volgende speerpunten:

 1. Stimuleren van ondernemerschap
 2. Faciliteren van groei
 3. Laten ontstaan van samenwerking
 4. Behartigen van belangen